Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Strona zawiera oprogramowanie udostępnione prze firmę PERI. Jest to pełna wersja oprogramowania, w wersji 30 dniowej. Peri CAD działa jako nakładka na program AutoCAD Architecture. Do poprawnego działania programu niezbędne jest zainstalowanie AutoCad Architekture (wersja 30 dniowa) a następnie Peri Cad-a. Poniżej znajdują się wie wersje programu Peri Cad.
UWAGA !!!
Oprogramowanie to może być wykorzytywane tylko do celów dydaktycznych.


Peri Cad v. 19 (32/64 bit)


Peri Cad v.20 (64 bit)